dekorativní motivdekorativní motivdekorativní motivdekorativní motiv

Váš partner pro třetí tisíciletí

Cerea, a.s. je díky dlouhodobé tradici v obchodu s obilovinami a olejninami významným partnerem zemědělců na agrárním trhu v ČR. Společnost provádí nákup, posklizňovou úpravu, následné skladování a prodej zemědělských rostlinných komodit. K tomuto účelu má k dispozici skladovou kapacitu 450 000 tun ve vlastních skladech na  Pardubicku, Hradecku a Havlíčkobrodsku.

Společnost je významným skladovatelem zboží pro Státní zemědělský intervenční fond a Správu státních hmotných rezerv.

Cerea, a. s. nabízí také široké portfolio dalšího zboží a služeb. Naši obchodní partneři mohou u nás nakoupit osiva, hnojiva, agrochemii, zemědělskou techniku, pohonné hmoty, případně agrotechnické služby. Na podporu obchodní činnosti poskytují naši specialisté konzultace a poradenství.

Naše společnost je držitelem certifikátu SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Do budoucna bychom si rádi udrželi a posílili pozici klíčového a stabilního obchodního  partnera  zemědělských společností a farmářů východočeského regionu.

 

Aktuálně

30. 4. 2014

Závěrečná zpráva z vyhlášení

Nejlepší mladí chemici jsou ze ZŠ Nadporučíka Eliáše. Více informací v přiloženém pdf.