Úvod
download

 

Partner nejen pro Vaše pole

Jak již sám název společnosti napovídá, primární oblast naší působnosti je v zemědělství. Cerea, a.s. se spolu se svými dceřinými podniky řadí mezi velké společnosti nejen z hlediska dosahovaného obratu, počtem zaměstnanců, ale i rozsáhlou sítí více než tří desítek středisek.

Základním stavebním kamenem společnosti byl od počátku činnosti obchod s rostlinnými komoditami. Ve svých silech dokážeme uskladnit více jak 450 000 tun zemědělské produkce, nakupujeme a prodáváme všechny druhy zemědělských komodit. Jsme významným skladovatelem zboží pro Státní zemědělský intervenční fond a Správu hmotných rezerv.

Za dobu své existence na trhu jsme významně posunuli hranice své působnosti obchodních aktivit. Komplexní nabídkou zboží a služeb zemědělské veřejnosti dnes dokážeme uspokojit poptávku svých zákazníků ve východočeském regionu, dále pak na Vysočině či v Libereckém kraji.

Filozofií a naší konkurenční výhodou je schopnost zabezpečit skutečně vše, co si Vaše pole žádá – hnojiva, nejrůznější druhy agrochemických přípravků, osiva té nejvyšší kvality a v neposlední řadě nepostradatelnou zemědělskou techniku.

Vedle obchodování se zbožím se zabýváme výrobou krmných směsí s roční produkcí kolem 240 000 tun. V oblasti živočišné výroby se můžeme pochlubit nově vybudovanou mléčnou farmou v Uhelné Příbrami, jež je s kapacitou 1 200 ks skotu největší svého druhu v ČR.

Se záměrem přiblížit zemědělskou praxi studentům je již po řadu let rozvíjena aktivní spolupráce se středními zemědělskými školami a učilišti v regionech, kde Cerea, a.s. působí.


Více o firmě

Aktuálně

Aktualita
12. 5. 2016

NAŠE POLE

Dvoudenní každoroční výstava Naše pole, kterou pořádá ProfiPress, se letos koná v termínech 9.-10.června 2016. Celý článek

Aktualita
12. 5. 2016

8. DEN PREOLU

Všechny naše obchodní partnery zveme na polní Den Preolu č.8, který se koná v pátek 20.května 2016 na pozemcích společnosti Oseva Agri Chrudim. Tento polní den je “řepkový“, začátek akce je v 9:30 hodin a součástí polního dne je mimo jiné také losování tomboly. V pozvánce naleznete GPS souřadnice. Těšíme se na Vaši účast. Celý článek