Řízení kvality

Řízení kvality

Systémy managementu kvality

Cerea, a.s., je certifikována a hodnocena dle mezinárodních norem:

  • ČSN EN ISO 9001:2009
    Oblast certifikace:  Nákup, úprava, ošetřování, skladování a prodej rostlinných produktů, obilovin, luštěnin, olejnin a koření; Výroba a prodej krmných směsí a doplňkových krmiv.
  • ISCC (International Sustainability et Carbon Certification), certifikace biomasy a biopaliv; schválený německým úřadem BLE (Spolkový úřad pro zemědělství a výživu), vizte http://www.iscc-system.org/.

Systémy managementu kvality jsou organizačně a oborově strukturalizovány, propojovány dokumentačním systémem.