Úvod

Obchodní činnost

Obchodní činnost v oblasti rostlinných komodit

Obchodování s rostlinnými komoditami představuje pro společnost Cerea, a.s. hlavní oblast její činnosti. Zabýváme se celým procesem nakládání se zemědělskými komoditami – od nákupu, přes posklizňovou úpravu (sušení, čištění), skladování až po jejich prodej. Pro tento účel máme k dispozici vlastní sklady a sila (Pardubice, Přelouč, Slatiňany, Nový Bydžov, Chotěboř, Havlíčkův Brod, Hlinsko, Holice, Dobřenice, Ostroměř, Sadová, Libáň, Jičín, Smiřice, Dvůr Králové, Říkov, Česká Skalice, Trutnov) s celkovou kapacitou 450 000 tun.

Nakupované potravinářské obiloviny procházejí kvalitativní kontrolou a úpravou. Převážně jsou určeny k prodeji tuzemským podnikům zpracovatelského průmyslu – mlýny, sladovny a pivovary. Olejniny jsou zpracovávány v lisovnách a specializovaných výrobních závodech. Krmné obiloviny se využívají zejména pro vlastní výrobu krmných směsí pro hospodářská zvířata.

Zvláště důležitou součástí celého procesu je provádění laboratorních rozborů, pro které využíváme vlastní laboratoře vybavené moderní měřící technikou, která zajišťuje vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu. Laboratorní analýzou prochází veškeré suroviny a komodity, které jsou přijímány ke skladování a výrobě.

Cílem naší společnosti je neustálé zdokonalování směřující k co nejpřesnějšímu a nejrychlejšímu stanovení kvalitativních parametrů přejímaných i vyskladňovaných komodit či krmných směsí.

Našim obchodním partnerům zaručujeme poskytnutí kvalitních služeb a jasných výkupních podmínek. Pro odběratele nabízíme pravidelné celoroční dodávky potravinářských i krmných komodit, krmných směsí, popř. komponentů dle předem dohodnutých jakostních parametrů a termínů.

Kontakty

Ing. Milan Fiedler, člen představenstva - ředitel rostlinných komodit

E-mail: milan.fiedler(zavináč)cerea.cz

Ing. Vladimír Podolský, vedoucí divize rostlinných komodit – sever

Mobil: 606 786 043, E-mail: vladimir.podolsky@cerea.cz

Ing. Adéla Nedbalcová, manažer kontroly kvality

Mobil: 776 046 411, E-mail: adela.nedbalcova@cerea.cz

Olga Tomíčková, obchodní zástupce pro Jičínsko

Mobil: 602 179 325, E-mail: olga.tomickova@cerea.cz

Ing. Eva Tlacháčová, vedoucí střediska Svitavsko

Mobil: 606 689 339, E-mail: eva.tlachacova@cerea.cz

Jakub Weigl, vedoucí střediska Dvůr Králové a Trutnov

Mobil: 724 156 904, E-mail: jakub.weigl@cerea.cz

Petr Kruntorád, vedoucí střediska Havlíčkův Brod

Mobil: 725 566 840, E-mail: petr.kruntorad@cerea.cz

Jaroslav Plíšek, vedoucí střediska Hlinsko

Mobil: 724 578 000, E-mail: jaroslav.plisek@cerea.cz

Miloslava Vrátilová, vedoucí střediska Holice

Mobil: 466 920 821, E-mail: miloslava.vratilova@cerea.cz

Pavel Salaquarda, vedoucí střediska Chotěboř

Mobil: 724 157 509, E-mail: pavel.salaquarda@cerea.cz

Martin Ešpandr, vedoucí střediska Jičín a Libáň

Mobil: 724 200 465, E-mail: martin.espandr@cerea.cz

Pavel Drážil, vedoucí střediska Pardubice

Mobil: 606 623 926, E-mail: pavel.drazil@cerea.cz

Ing. Iva Benešová, vedoucí střediska Přelouč

Mobil: 724 175 337, E-mail: iva.benesova@cerea.cz

Pavel Průcha, vedoucí střediska Slatiňany

Mobil: 724 578 001, E-mail: pavel.prucha@cerea.cz

Josef Černý, vedoucí střediska Smiřice a Ostroměř

Mobil: 606 710 553, E-mail: josef.cerny@cerea.cz

Ing. Magda Šorfová, vedoucí střediska Říkov a Česká Skalice

Mobil: 724 143 519, E-mail: magda.sorfova@cerea.cz

Ing. Stanislav Valenta, vedoucí střediska Dobřenice a Nový Bydžov

Mobil: 602 308 674, E-mail: stanislav.valenta@cerea.cz