Agrochemické semináře v přípravě

12. 1. 2023

Příprava každoroční série agrochemických seminářů je v plném proudu, ladí se termíny i časy přednášejících.

Zemědělci v zimě nespí a ani my v Ceree nepodřimujeme. Péče o naše zákazníky začíná hned v lednu a v únoru, a to mimo jiné pořádáním série agrochemických seminářů. Termíny v restauracích jsou již zamluveny ve všech oblastech našeho působení a zákazníci jsou s nimi postupně seznamováni.

A co že se na seminářích zemědělci dozví? O nabízených produktech na ochranu rostlin přednáší jednotliví zástupci agrochemických firem, proto účastnit se více seminářů znamená dozvědět se více.