Úvod

Projekty financované z EU

Cílem projektů:

  • „Výměna sušárny zrnin CEREA Říkov za energeticky úspornější zařízení“ - CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011152
  • „Výměna sušárny zrnin Havlíčkův Brod za energeticky úspornější technologii“ - CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011139
  • „Výměna sušárny zrnin Chotěboř za energeticky úspornější technologii“ - CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011143
  • „Výměna sušárny zrnin Dobřenice - Syrovátka za energeticky úspornější technologii“ - CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011875
  • „Výměna sušárny zrnin Jičín za energeticky úspornější technologii“ - CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011988

je výměna energeticky neefektivní a zastaralé sušičky obilí za moderní technologii s vysokou energetickou účinností. Realizace projektů vede k úspoře spotřebované energie při výrobních procesech na sušení zrnin a to až o 30%. Díky realizaci projektů bude výrazně snížena spotřeba zemního plynu a elektřiny a tím i produkce CO2 při sušení zrnin v uvedených místech realizace – Říkov, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Dobřenice, Jičín. Operace jsou realizovány v letech 2018 – 2020 a jsou financovány za podpory EU.