Úvod
Krmné směsi

Obchodní činnost

Obchodní činnost v oblasti krmných směsí

Nezanedbatelnou část činnosti společnosti Cerea, a.s. tvoří výroba krmných směsí. Z vykupovaného obilí a dalších komponentů ročně vyprodukujeme kolem 240 tis. tun kompletních a doplňkových krmných směsí pro hospodářská zvířata, a to v sypké, drcené nebo granulované formě o velikosti granulí 3,2 a 4,6 mm. Délka granulí se liší dle druhu a kategorie hospodářských zvířat. Pro skot nabízíme mačkané šroty. Krmné směsi je možné dle požadavků zákazníka medikovat (na základě medikačního předpisu vystaveného veterinárním lékařem). Směsi jsou dodávány buď pytlované, nebo volně ložené.

Sortiment

Nabízený sortiment je určen pro:

  • prasata - odchov selat, prasnice březí a kojící, chovné prasničky, výkrm prasat, odchov plemenných prasat, koncentráty pro výkrm prasat
  • drůbež - odchov kuřat a kuřic, užitkové a plemenné nosnice, odchov a výkrm kachen, výkrm brojlerových kuřat, výkrm krůt
  • skot -  startéry pro telata, mladý dobytek, bílkovinné a glycidové doplňkové krmné směsi a koncentráty pro dojnice, výkrm skotu, odchov plemenných býků
  • ostatní zvířata - odchov a výkrm králíků, holubů, bažantů, chov koní, chov myší, spárkatou zvěř, ryby

Služby a poradenství

Laboratorní služby - na střediscích ve Smiřicích, v Pardubicích a v Novém Bydžově jsou moderně vybavené laboratoře zajišťující vstupní a výstupní kontrolu surovin a krmných směsí.

Zootechnické poradenství - naši specialisté poskytují odbornou pomoc a poradenství v oblasti výživy a v dalších oblastech navazujících na chov hospodářských zvířat.

Mapa prodejen krmných směsí vyrobených společností Cerea, a.s.

Legenda:

  • Modré značky jsou vlastní prodejny
  • Červené značky reprezentují ostatní prodejny

Přejít na kontakty