Úvod
Osiva

Obchodní činnost

Obchodní činnost v oblasti osiv

Společnost Cerea, a.s., prostřednictvím svých obchodních zástupců a prodejních středisek, nabízí zemědělcům řadu služeb. V oblasti osiv se jedná především o prodej certifikovaných osiv, polních plodin, související poradenství, přepravní služby a pořádání odborných seminářů a polních dnů.

Prodej certifikovaných osiv

Nabízíme vysoce kvalitní osiva těchto druhů:

 • jarních a ozimých obilovin

 • luskovin

 • řepky ozimé, slunečnice, hořčice, máku a ostatních olejnin

 • kukuřice, čiroku

 • jetelovin, trav a travních směsí

 • ostatních plodin

Kvalitu dodaného materiálu zaručují významní producenti, partneři společnosti OSEVA, a.s. Bzenec, jakými jsou firmy Limagrain, Syngenta, Monsanto, Agrofinal, Saatbau, Oleobras, Pioneer a další.

Kvalitu osiva obilovin a hrachů pak nejvíce zaručuje naše dceřinná společnost Oseva Agri Chrudim, a.s., s vlastní produkcí a finalizací osiva na ČSO v Kočí, která udržuje již dlouholetou spolupráci s hlavními udržovateli množitelských materiálů v České republice, zejména pak se společností SELGEN, a.s..

Související služby

Dále poskytujeme:

 • poradenský servis při volbě odrůd a hybridů

 • rozvoz zboží, zabezpečení odběru použitých obalů k likvidaci

 • množení plodin pro naše spolupracující firmy (Oseva Bzenec a Oseva Agri Chrudim)

 • přehlídky odrůdových pokusů s odborným výkladem 

 • Agrospol Hostovice - odrůdové pokusy ozimých pšenic

 • polní dny v Nabočanech, Vilémově, Luži a Bystřici -  odrůdové a demonstrační pokusy

 • polní den - řepka speciál v Nabočanech

Přejít na kontakty