Cerea, a.s.

Partner nejen pro Vaše pole

Jak již sám název společnosti napovídá, primární oblast naší působnosti je v zemědělství. Cerea, a.s. se spolu se svými dceřinými podniky řadí mezi velké společnosti nejen z hlediska dosahovaného obratu, počtem zaměstnanců, ale i rozsáhlou sítí více než tří desítek středisek. Základním stavebním kamenem společnosti byl od počátku činnosti obchod s rostlinnými komoditami. Ve svých silech dokážeme uskladnit více jak 450 000 tun zemědělské produkce, nakupujeme a prodáváme všechny druhy zemědělských komodit. Jsme významným skladovatelem zboží pro Státní zemědělský intervenční fond a Správu hmotných rezerv. Za dobu své existence na trhu jsme významně posunuli hranice své působnosti obchodních aktivit. Komplexní nabídkou zboží a služeb zemědělské veřejnosti dnes dokážeme uspokojit poptávku svých zákazníků ve východočeském regionu, dále pak na Vysočině či v Libereckém kraji. Filozofií a naší konkurenční výhodou je schopnost zabezpečit skutečně vše, co si Vaše pole žádá – hnojiva, nejrůznější druhy agrochemických přípravků, osiva té nejvyšší kvality a v neposlední řadě nepostradatelnou zemědělskou techniku. Vedle obchodování se zbožím se zabýváme výrobou krmných směsí s roční produkcí kolem 240 000 tun. V oblasti živočišné výroby se můžeme pochlubit nově vybudovanou mléčnou farmou v Uhelné Příbrami, jež je s kapacitou 1 200 ks skotu největší svého druhu v ČR. Se záměrem přiblížit zemědělskou praxi studentům je již po řadu let rozvíjena aktivní spolupráce se středními zemědělskými školami a učilišti v regionech, kde Cerea, a.s. působí.

 

 

CEREA - mapa působnosti

 

Cerea, a.s., je díky dlouhodobé tradici v obchodu s obilovinami a olejninami významným partnerem zemědělců na agrárním trhu v České republice. Společnost provádí nákup, posklizňovou úpravu, následné skladování a prodej zemědělských, rostlinných komodit. Ve vlastních skladech disponuje kapacitou 450 000 tun.

Komplexnost služeb se zárukou kvality

Vzhledem k šíři činností, které společnost Cerea, a.s. provozuje, jsme schopni svým partnerům nabídnout komplexní soubor činností a služeb souvisejících se zemědělskou výrobou.

Naším cílem je být nejlepší v tom, co děláme. V souladu se zabezpečením dokonalosti výroby, komplexností služeb a solidním jednáním se zákazníkem jsou ve společnosti zavedeny systémy managementu kvality dle standardů GMP+B1, GTP, ISCC, Bez GMO

Cerea, a.s., nabízí následující produkty a služby:

 • Komodity rostlinného původu – obilniny (pšenice a žito potravinářské i krmné, ječmen sladovnický a krmný, oves, triticale, kukuřice), olejniny (řepka, slunečnice, hořčice, mák, len, sója), luskoviny (hrách)
 • Krmné směsi (drůbež, prasata, skot, koně, ryby, králíci, bažanti, křepelky) a krmné komponenty (lihovarnické výpalky, pokrutiny, řepkové  šroty, sójové šroty)
 • Osiva - kukuřice, luskoviny, jarní a ozimé obiloviny, olejniny, pícniny a ostatní plodiny
 • Agrochemikálie - mořidla, fungicidy, herbicidy, insekticidy, mořidla, akaricidy, rodenticidy, moluskocidy a další registrované přípravky na ochranu rostlin
 • Hnojiva - draselná, dusíkatá, dusíkatá se sírou, fosforečná, hořečnatá, vápenatá, kombinovaná
 • Zemědělská technika - Amazone, Berthoud, Case, Steyr, Kuhn, Simba Great Plains, McDon, Pichon
 • Stavební technika - CASE
 • Prodejny hospodářské potřeb
 • Komodity živočišného původu - zvířata
 • PHM (biopaliva, ekodiesel, maziva, ostatní oleje, topné oleje), uhlí, soli
 • Služby – aplikační agroslužby pro zemědělce, skladování hnojiv, skladování zemědělských komodit, servis motorových vozidel

DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI

Aktuálně

Aktualita
2. 7. 2024

DEN AGRONOMA v Zaloňově opět super

Ohlédnutím přinášíme vzpomínku za třicátým ročníkem DNE AGRONOMA, který jsme spolupořádali se společností Uniagro Zaloňov ve středu 21. 6. 2024 a na který jsme vás také zvali.Celý článek

Aktualita
17. 6. 2024

Čtvrtý ročník Dětského dne v Janských Lázních

Agrofert uspořádal již čtvrtý ročník Dětského dne pro děti z léčebny Vesna v Janských Lázních. Každé dítě dostalo na startu soutěžní kartičku, která jej provázela 12-ti úkoly.Celý článek

Všechny aktuality