Úvod

Cerea, a.s.

Partner nejen pro Vaše pole

Jak již sám název společnosti napovídá, primární oblast naší působnosti je v zemědělství. Cerea, a.s. se spolu se svými dceřinými podniky řadí mezi velké společnosti nejen z hlediska dosahovaného obratu, počtem zaměstnanců, ale i rozsáhlou sítí více než tří desítek středisek. Základním stavebním kamenem společnosti byl od počátku činnosti obchod s rostlinnými komoditami. Ve svých silech dokážeme uskladnit více jak 450 000 tun zemědělské produkce, nakupujeme a prodáváme všechny druhy zemědělských komodit. Jsme významným skladovatelem zboží pro Státní zemědělský intervenční fond a Správu hmotných rezerv. Za dobu své existence na trhu jsme významně posunuli hranice své působnosti obchodních aktivit. Komplexní nabídkou zboží a služeb zemědělské veřejnosti dnes dokážeme uspokojit poptávku svých zákazníků ve východočeském regionu, dále pak na Vysočině či v Libereckém kraji. Filozofií a naší konkurenční výhodou je schopnost zabezpečit skutečně vše, co si Vaše pole žádá – hnojiva, nejrůznější druhy agrochemických přípravků, osiva té nejvyšší kvality a v neposlední řadě nepostradatelnou zemědělskou techniku. Vedle obchodování se zbožím se zabýváme výrobou krmných směsí s roční produkcí kolem 240 000 tun. V oblasti živočišné výroby se můžeme pochlubit nově vybudovanou mléčnou farmou v Uhelné Příbrami, jež je s kapacitou 1 200 ks skotu největší svého druhu v ČR. Se záměrem přiblížit zemědělskou praxi studentům je již po řadu let rozvíjena aktivní spolupráce se středními zemědělskými školami a učilišti v regionech, kde Cerea, a.s. působí.

 

 

CEREA - mapa působnosti

 

Cerea, a.s., je díky dlouhodobé tradici v obchodu s obilovinami a olejninami významným partnerem zemědělců na agrárním trhu v České republice. Společnost provádí nákup, posklizňovou úpravu, následné skladování a prodej zemědělských, rostlinných komodit. Ve vlastních skladech disponuje kapacitou 450 000 tun.

Komplexnost služeb se zárukou kvality

Vzhledem k šíři činností, které společnost Cerea, a.s. provozuje, jsme schopni svým partnerům nabídnout komplexní soubor činností a služeb souvisejících se zemědělskou výrobou.

Naším cílem je být nejlepší v tom, co děláme. V souladu se zabezpečením dokonalosti výroby, komplexností služeb a solidním jednáním se zákazníkem jsou ve společnosti zavedeny systémy managementu kvality dle standardů GMP+B1, GTP, ISCC, Bez GMO

Cerea, a.s., nabízí následující produkty a služby:

 • Komodity rostlinného původu – obilniny (pšenice a žito potravinářské i krmné, ječmen sladovnický a krmný, oves, triticale, kukuřice), olejniny (řepka, slunečnice, hořčice, mák, len, sója), luskoviny (hrách)
 • Krmné směsi (drůbež, prasata, skot, koně, ryby, králíci, bažanti, křepelky) a krmné komponenty (lihovarnické výpalky, pokrutiny, řepkové  šroty, sójové šroty)
 • Osiva - kukuřice, luskoviny, jarní a ozimé obiloviny, olejniny, pícniny a ostatní plodiny
 • Agrochemikálie - mořidla, fungicidy, herbicidy, insekticidy, mořidla, akaricidy, rodenticidy, moluskocidy a další registrované přípravky na ochranu rostlin
 • Hnojiva - draselná, dusíkatá, dusíkatá se sírou, fosforečná, hořečnatá, vápenatá, kombinovaná
 • Zemědělská technika - Amazone, Berthoud, Case, Steyr, Kuhn, Simba Great Plains, McDon, Pichon
 • Stavební technika - CASE
 • Prodejny hospodářské potřeb
 • Komodity živočišného původu - zvířata
 • PHM (biopaliva, ekodiesel, maziva, ostatní oleje, topné oleje), uhlí, soli
 • Služby – aplikační agroslužby pro zemědělce, skladování hnojiv, skladování zemědělských komodit, servis motorových vozidel

DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI

Aktuálně

Aktualita
18. 9. 2023

Jsme hrdým a generálním partnerem mistrovství ČR v orbě

V sobotu 30. září 2023 proběhne jubilejní padesáté mistrovství ČR v orbě na pozemcích školního statku SŠZ a VOŠ Chrudim a Cerea je generálním partnerem této akce. Uvidíme se tam? Přijdete se podívat?Celý článek

Aktualita
8. 9. 2023

XXXI. Chovatelský den se blíží

Bezvadně připravit takovouto akci není jednoduché. Je třeba zvládnout a připravit, objednat a nachystat mnoho potřebného.Celý článek

Všechny aktuality