Základní informace

Kontakty

CEREA partner pro vaše pole

Obchodní firma: Cerea, a.s.
Adresa: Dělnická 384, 53125 Pardubice, Česká republika
IČ: 46504940
DIČ: CZ46504940
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, sp.zn. 621.
Statutární zástupci: Ing. FRANTIŠEK TUREK, Ing. PETR HÁJEK, Ing. MILAN FIEDLER a Ing. JOSEF MRÁZ

Kontakt

Telefon: +420 466 050 131
E-mail: cerea@cerea.cz
ID datové schránky: vqvg7ct
E-mailová adresa pro zasílání fakturfaktury@cerea.cz
Facebook: facebook.com/cerea.cz
Instagram: instagram.com/cerea_as

Bankovní spojení

KB: 3308561/0100
ČSOB: 17135593/0300
RB: 5016021255/5500

Alternativní řešení sporů 

Případné spory lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě můžete kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li přistoupíte k mimosoudnímu řešení sporu, doporučujeme s ohledem na naše zkušenosti řešit nastalou situaci nejdříve s námi.

Whistleblowing

Informace pro oznamovatele možného protiprávního jednání podle zákona na ochranu oznamovatelů naleznete zde.

Fotogalerie