Komodity

Obchodní činnost

Obchodní činnost v oblasti rostlinných komodit

Obchodování s rostlinnými komoditami představuje pro společnost Cerea, a.s. hlavní oblast její činnosti. Zabýváme se celým procesem nakládání se zemědělskými komoditami – od nákupu, přes posklizňovou úpravu (sušení, čištění), skladování až po jejich prodej. Pro tento účel máme k dispozici vlastní sklady a sila (Pardubice, Přelouč, Slatiňany, Nový Bydžov, Chotěboř, Havlíčkův Brod, Hlinsko, Holice, Dobřenice, Ostroměř, Libáň, Jičín, Smiřice, Dvůr Králové, Říkov, Česká Skalice, Trutnov) s celkovou kapacitou 450 000 tun.

Nakupované potravinářské obiloviny procházejí kvalitativní kontrolou a úpravou. Převážně jsou určeny k prodeji tuzemským podnikům zpracovatelského průmyslu – mlýny, sladovny a pivovary. Olejniny jsou zpracovávány v lisovnách a specializovaných výrobních závodech. Krmné obiloviny se využívají zejména pro vlastní výrobu krmných směsí pro hospodářská zvířata.

Zvláště důležitou součástí celého procesu je provádění laboratorních rozborů, pro které využíváme vlastní laboratoře vybavené moderní měřící technikou, která zajišťuje vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu. Laboratorní analýzou prochází veškeré suroviny a komodity, které jsou přijímány ke skladování a výrobě.

Cílem naší společnosti je neustálé zdokonalování směřující k co nejpřesnějšímu a nejrychlejšímu stanovení kvalitativních parametrů přejímaných i vyskladňovaných komodit či krmných směsí.

Našim obchodním partnerům zaručujeme poskytnutí kvalitních služeb a jasných výkupních podmínek. Pro odběratele nabízíme pravidelné celoroční dodávky potravinářských i krmných komodit, krmných směsí, popř. komponentů dle předem dohodnutých jakostních parametrů a termínů.

Přejít na kontakty