Úvod

Cerea na poli

22. 6. 2020

Vzhledem k opatřením vydaným v souvislosti s koronavirovou pandemií se letošní výstava Naše pole konala netradičně. V průběhu června se mohly všechny vystavující společnosti postupně prostřídat a zamluvit si jeden termín, ve kterém budou na poli u Nabočan prezentovat svou práci. Společnost Cerea si vybrala termín 15. června. Jelikož bylo v tento den pole po předcházejících deštích velmi podmáčené, rozhodli se organizátoři využít zázemí dceřiné společnosti Oseva Agri Chrudim a akci přesunuli do nedaleké haly.

Pro návštěvníky byl připraven pestrý program a lákavá tombola. Jménem společnosti Cerea přivítal přítomné obchodní ředitel Ing. David Hromek a vedoucí oddělení prodeje osiv Ing. Jaromír Machatý, moderátor akce.  Za domácí společnost Oseva Agri Chrudim vystoupil s krátkým uvítáním ředitel společnosti Ing. Jiří Dostál. Za Agrární komoru se slova ujal Ing. Bohumil Belada a společnost Agri CS reprezentoval Ing. Pavel Novák. Dále  k přítomným promluvil Ing. Jindřich Černý z ČZU. K pokusům, které byly natočeny dronem, promluvil Ing. Pavel Amler.

Třešničkou na pomyslném dortu připraveného programu byla zejména pro obdivovatele historické techniky předvedena sklízecí mlátička ŽM 330 vyrobená v druhé polovině padesátých let minulého století. Do naší doby se pravděpodobně dochovaly pouze dva kusy. Jeden z nich je v Zemědělském muzeu v Čáslavi a druhý se v zuboženém stavu ocitl dne 1. 11. 2017 na dvoře Osevy Agri v Kočí, kde se jeho záchrany ujali zaměstnanci Úseku mechanizace. Dílo se podařilo a sklízecí mlátička je nyní plně funkční.

Letošní netradiční polní den nazvaný „Cerea na poli“ se vydařil. Přesto ale doufáme, že příští rok proběhne dvoudenní výstava Naše pole u Nabočan již tak, jak ji známe z let minulých.

Fotogalerie