Úvod

Fúze Cerea, a.s. s AGROFIN Svitavy, a.s

14. 1. 2016

Z výše uvedeného vyplývá, že ke dni 1.1.2016 zanikla bez likvidace společnost AGROFIN Svitavy, a.s., se sídlem Mařákova 931, Litomyšl – Město, PSČ 569 67 Litomyšl, IČ: 25272110, DIČ: CZ25272110, a do veškerých jejich práv a povinností vstupuje společnost Cerea, a.s., se sídlem Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25, IČ: 46504940, DIČ: CZ46504940.

Běžné účty pro platební styk zůstávají prozatím nezměněné a nadále v platnosti.

Korespondenci, která se bude týkat společnosti jako takové, je nutné počínaje dnem 1.1.2016 adresovat společnosti Cerea, a.s., se sídlem Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25.

V Pardubicích dne 4. ledna 2016