Polní den Cerea 2024

29. 5. 2024

Ve středu 12. 6. rádi uvítáme všechny naše pěstitele, zpracovatele produkce, dodavatelé vstupů i ostatní odborné zemědělské instituce na našem POLNÍM DNU.
Hlavním programem budou komentované přehlídky porostů ozimé řepky v rámci pokusů Preol Ideál, dále pak odrůdových pokusů ozimých pšenic, jarního ječmene a hrachu polního pocházející z výrobny osiv společnosti Oseva Agri Chrudim, a nebude chybět ani prezentace zemědělské techniky.
Váš zájem o účast potvrďte na kontakty uváděné na pozvánce. Děkujeme.