Úvod

PREOL den pořádáme i letos

9. 5. 2023

Je to již rok, co jsme pro naše obchodní partnery uspořádali řepkové setkání pod zavedeným neformálním názvem PREOL DEN. I letos tuto akci připravujeme v termínu pátek 19. května. Pokud máte zájem nás na Preol dni navštívit, kontaktujte Ing. Jaromíra Machatého na telefonním čísle 602 566 767 a požádejte o přihlášení. Akce je totiž speciálně zaměřená na pěstitele řepky olejné, zpracovatele produkce, dodavatele vstupů i ostatní odborné zemědělské instituce a počet účastníků je z kapacitních důvodů omezen.

A jak vše proběhne? Nejprve se setkáme na poli u pokusů u Nabočan, kde si všichni přítomní vyslechnou komentovanou přehlídku pokusů. Poté se všichni přesunou do haly v Kočí, kde si vyslechnou další kratší odborné vstupy pozvaných hostů a spolupořadatelů. Nebude chybět občerstvení a prostor pro neformální setkání. Přihlásíte se?

Fotogalerie