Úvod

XXIV. chovatelský den, oslava svátku koní

28. 9. 2014

Vilémov– XXIV. chovatelský den, který se uskutečnil za krásného slunečného počasí minulou neděli, přilákal do Vílémova na Ha-vlíčkobrodsku dva a půl tisíce návštěvníků. ZS Vilémov, a. s., Okresní spolek chovatelů koní HB, Sdružení přátel koní a jezdeckého sportu Havlíčkův Brod a v neposlední řadě Cerea, a.s. uspořádaly v tradičním termínu vilémovské pouti, který v letošním roce vyšel na svatého Václava, opravdu dokonalou přehlídku nejen koní a hospodářských zvířat, ale i zeměděl­ské techniky.

„Chovatelský den ve Vilémově má tradici již od devadesátých let,“ prozradil Tomáš Kunc, předseda představenstva zemědělské spo­lečnosti Vilémov, a. s. „V posledních pěti le-tech se koná v našem areálu a na přilehlých pastvinách, kde jsou kolbiště pro jednotlivé jezdecké disciplíny, a kde je poskytnuto ná­vštěvníkům i chovatelům dokonalé zázemí,“ dodal Kunc.

V dopoledním programu se představilo 56 ma­jitelů téměř 100 koní. Během chovatelské pře­hlídky doprovázené odborným komentářem se zúčastnění majitelé a chovatelé pochlubili svými chovatelskými, sportovními a pracovní­mi úspěchy. Tradiční a typický pro Vilémov je polední kočárový průvod městečkem, na kte­rý se těší jeho obyvatelé a návštěvníci pouti celý rok. Vzhledem ke kompletní rekonstrukci silnic v obci sice nemohl proběhnout v obvyk­lém rozsahu, přesto se jednalo o opravdový zážitek. „Je to nádhera, jezdíme sem pravidel­ně s celou rodinou už spoustu let,“ pochvalo­val si Milan z nedalekých Heřmanic. „Každý rok je na co se dívat a je zde úžasný program i pro děti,“ dodal.

Právě program pro děti byl novinkou již v loň­ském roce. Letos pořadatelé dotáhli zábavu pro děti k dokonalosti. Nejžádanější byla bez­pochyby dětská farma, kde se děti seznamo­valy s jednotlivými hospodářskými zvířaty, s prací na farmě a pečením housek. Jednodu­še se z nich stali opravdoví farmáři. Kdo měl ještě dost energie, využil skákací hrad, a ne­chyběla sladká tečka v podobě lahodné zmrz­liny TATRA. Pořadatelé však nemysleli pouze na ty nejmenší děti. Již podruhé bylo součástí chovatelského dne finále jízdy zručnosti žáků středních zemědělských škol. Do závodu se nominovalo jedenáct žáků ze šesti škol. Vítě­zem letošního ročníku se stal Lukáš Loucký ze SOŠ a SOU Vlašim.

 

Odpolední program byl zaměřen na soutě­že a ukázky nejrůznějšího využití koní. „Již několik let je organizován na dvou kolbištích zároveň, takže si každý může vybrat podle svého gusta,“ prozradila Ing. Hana Stehlíko­vá z Okresního spolku chovatelů koní Havlíč­kův Brod. Na prvním kolbišti probíhala soutěž chladnokrevných koní v ovladatelnosti v tahu klády, vozatajská soutěž pro chladnokrevní­ky, teplokrevníky i pony. Na tom druhém byly k vidění ukázky westernového ježdění, klasic­ké drezury i v dámském sedle, nechyběl ani speciální policejní výcvik koní. „Ve skutečnosti jsem ještě neviděla jezdkyni v dámském sed-le, možná tak v pohádce,“ usmívala se nadše­ně Radka z Chrudimi.

Generálního ředitele společnosti Ce­rea, a. s. Ing. Františka Turka jsme se zeptali na letošní novinky v ZS Vilémov.

Zhruba před dvěma roky bylo rozhodnu­to o vybudování nového velkokapacitního kravína a bioplynové stanice v prostorách bývalého střediska společnosti ZS Vilémov v obci Uhelná Příbram. Vývoj celého projektu nebyl jednoduchý, stálo to mnoho úsilí a prá­ce mnoha lidí, avšak s hrdostí můžu říci, že se dílo podařilo a 18. 9. 2014 jsme tuto nyní největší farmu v České republice slavnostně otevřeli. Útočiště v ní najde přibližně 1200 kusů mléčného skotu, práci asi 27 lidí z blíz­kého okolí a mně nezbývá, než do budouc­na popřát hodně zdaru. Jsem přesvědčený o tom, že investice tohoto charakteru má velký význam pro celý region, a doufám, že vedení ZS Vilémov, a. s. bude dobrým hospo­dářem na této farmě.

Každý, kdo si nenechal letošní chovatelský den ve Vilémově ujít, viděl nejen spoustu zají­mavého, ale zcela jistě neodešel s prázdnou. Tedy alespoň ne s prázdným žaludkem. Voňa­vé klobásky, uzeniny, pečivo, mléčné výrobky a zmrzlina z produkce koncernu Agrofert byly doslova na každém kroku. „Jedná se o největ­ší akci, kterou koncern Agrofert pořádá pro širokou veřejnost,“ dodal na závěr Ing. Fran­tišek Turek.