Úvod

Zveřejnění rozhodnutí o zaknihování akcie

19. 8. 2016

Společnost Cerea, a.s., se sídlem na adrese Dělnická 384, Pardubičky, 531 25 Pardubice, IČO 46504940, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 621/KSHK, rozhodla (rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady) dne 17.8.2016 mimo jiné tak, že:

   a) Rozhoduje ve smyslu § 529 občanského zákoníku o přeměně akcie, a to tak, že dosavadní jediná kmenová akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 352.279.606,- Kč se přeměňuje na jedinou kmenovou zaknihovanou akcii na jméno ve jmenovité hodnotě 352.279.606,- Kč.

   b) Určuje lhůtu, ve které jediný akcionář odevzdá společnosti dosavadní akcie vydané společností, v délce dvou měsíců od zveřejnění tohoto rozhodnutí.

 

Cerea, a.s.